Επικοινωνία υγείας

Εστίαση στην επικοινωνία στον τομέα της υγείας

(Πολλές) επικοινωνίες και (μερικές) ψεύτικες ειδήσεις για τα ναρκωτικά και την υγεία συναντώνται καθημερινά στα κοινωνικά μέσα. Ο τομέας της υγείας επικεντρώνεται στην ακεραιότητα – ή συχνά στην έλλειψη. Η επικοινωνία και οι ψεύτικες ειδήσεις σε θέματα υγείας ενδιαφέρουν όχι μόνο τις πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και τις ιδιωτικές εταιρείες, ιδιαίτερα στις βιομηχανίες καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα τεράστια ποσά των κερδών που διακυβεύονται για πολλά από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να εκπαιδεύσει τους παίκτες σε αυτό το πολύπλοκο σύστημα και να παίξει μέσα από τις πρακτικές λήψης αποφάσεων όλων των εμπλεκομένων. Με τη διερεύνηση αυτού του χώρου, οι παίκτες μπορούν να βιώσουν τις συνέπειες της μη προσεκτικής εξέτασης των πληροφοριών για την υγεία και την επαλήθευση της πηγής και των κεκτημένων συμφερόντων της.

Τα παιχνίδια

Σε αυτό το παιχνίδι οι παίκτες ενεργούν έξω από τη λήψη αποφάσεων μέσα σε αυτό το πολύπλοκο δίκτυο επικοινωνίας και παρόχων υγείας. Μέσα από τη δράση, θα μάθουν να διακρίνουν μεταξύ γεγονότων και απόψεων, ειδήσεων και τρόμου, “εμπειρογνωμόνων” που μπορούν να εμπιστευτούν και εκείνων που δεν μπορούν. Το παιχνίδι παρέχει εξουσιοδότηση για την κατανόηση του δικτύου των συμφερόντων που πρέπει να περάσουν για να βρουν αξιόπιστες πληροφορίες.

Η ρύθμιση: Top Lazaretto – ένας εικονικός χώρος που συνδυάζει νοσοκομείο, πύργο επικοινωνίας και ένα χώρο για κοινωνική αλληλεπίδραση. Ως είδος καραντίνας, παρέχει μια στιγμή για να σταματήσει, να αντανακλά και να ενεργήσει με μεγαλύτερη προσοχή. Αντιπροσωπεύει συστήματα επικοινωνίας για την υγεία.

Οι χαρακτήρες:

  • Jenny, ο πρωταγωνιστής
  • Ιδιοκτήτης μιας χημικής εταιρείας
  • Πολιτικοί

Η ιστορία:

  • Η Jenny αρρωσταίνει και πρέπει να πάει στο γιατρό.
  • Παγιδεύεται στο Top Lazaretto – ένα τεράστιο κτήριο με λαβύρινθο πόρτες, διάδρομους και σκάλες. Αντιμετωπίζει μια ζαχαροπλαστική σειρά επιλογών: φάρμακα, φαρμακεία, φυσικές εναλλακτικές λύσεις …
  • Γνωρίζει τα “βοηθητικά” στοιχεία, αλλά είναι λιγότερο από χρήσιμα. Έρχεται αντιμέτωπη με διαφορετικές απόψεις εμπειρογνωμόνων, τη χειραγώγηση των πραγματικών περιστατικών από ορισμένους επαγγελματίες με τα δικά τους συμφέροντα ή τις συμβουλές αυτο-δημιουργημένων “προπονητών υγείας” στα κοινωνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως τη νέα βροχή που εμφανίζεται καθημερινά, κάθε στιγμή, στην τηλεόραση, στα κοινωνικά μέσα, στις εφημερίδες κ.λπ.
Share this Post