Τα ζητήματα που διακυβεύονται: ακεραιότητα, διαφθορά και απάτη.
Τα εργαλεία: Escape Games και διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια.

Αυτές οι ανησυχίες διαπερνούν την ευρωπαϊκή κοινωνία σε κάθε επίπεδο, αλλά συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα περίπλοκα και αόριστα προβλήματα;

Το European Integrity Games (EIG) προτείνει τη χρήση διαδραστικών εργαλείων παιχνιδιών για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Τα διαδραστικά παιχνίδια δημιουργούν έναν χώρο παιχνιδιάρικης ανακάλυψης, όπου μπορούν να βρεθούν νέες γνώσεις και ιδέες. Μέσω του διαδραστικού παιχνιδιού, οι παίκτες βυθίζονται σε αφηγήσεις που αμφισβητούν την ακεραιότητα, δίνοντάς τους απτή αντίληψη για περίπλοκα ζητήματα.

Για καθεμία από τις τρεις σειρές του, το έργο EIG θα σχεδιάσει μια συλλογή παιχνιδιών σε 2 μορφές:

Ένα παιχνίδι διαφυγής – για εμπειρία σε ομαδικά εργαστήρια
Ένα διαδικτυακό διαδραστικό βιντεοπαιχνίδι για μεμονωμένους παίκτες

Και τα δύο παιχνίδια θα διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο, προσφέροντας στους Ευρωπαίους ένα ενδιαφέρον νέο εργαλείο για να εξερευνήσουν τα ζητήματα που διακυβεύονται.

Το τριετές καλλιτεχνικό έργο, που επιλέχθηκε τον Ιούλιο του 2019 από το Erasmus +, θα πραγματοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2022.

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μείνετε ενημερωμένοι!