Ακεραιότητα - τι διακυβεύεται?

Το 76% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη.

Eurobarometer

Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν βαθιά για τη διαφθορά. σε μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 76% των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, ενώ περισσότεροι από τους μισούς (56%) δήλωσαν ότι το επίπεδο διαφθοράς στη χώρα τους είχε αυξηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ωστόσο, το ζήτημα της ακεραιότητας δεν δίνει συχνά ένα ορατό χώρο για συζήτηση. Πώς μπορούμε να τονώσουμε τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης κοινωνίας; Πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις οικονομίες της γνώσης και της καινοτομίας για να αναπτύξουμε δημιουργικά εργαλεία για να αμφισβητήσουμε την ακεραιότητα; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που οι Ευρωπαϊκές Αγώνες Ακεραιότητας προτίθενται να δώσουν απαντήσεις.

Τι είναι η ακεραιότητα ?

Η ακεραιότητα μπορεί να σημαίνει, κατά μία έννοια, «η ποιότητα της ειλικρίνειας και της ύπαρξης ισχυρών ηθικών αρχών», αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει «την κατάσταση της πλήρους και αδιαίρετης» (OED). Η ακεραιότητα είναι επομένως μια ποιότητα τόσο του ατόμου όσο και της κοινότητας. Πράγματι, η μορφή της ακεραιότητας που μας απασχολεί εδώ, η ακεραιότητα της κοινωνικής δομής, δεν μπορεί να υπάρξει με μια μόνο μορφή ακεραιότητας ή την άλλη, προσωπική ή κοινοτική, αλλά μάλλον απαιτεί και τα δύο.

Το θέμα της ακεραιότητας είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα για τους πολίτες της ΕΕ

Από το 2010, η La Transplanisphère έχει αναπτύξει αρκετά ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας που εφαρμόζουν τέχνη σε κοινωνικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια αυτών των εμπειριών, μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους τους, συνειδητοποίησαν ότι το θέμα ακεραιότητας είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα για τους πολίτες της ΕΕ, καθώς επηρεάζει βαθιά την αντίληψή τους για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και πώς φαντάζονται τον μελλοντικό τους ρόλο στις κοινωνίες αυτές. Μαζί, οι εταίροι εντόπισαν κοινές αξίες: αυτονομία και κοινωνικοποίηση, συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, αναζήτηση προσωπικής χειραφέτησης και καταπολέμηση του αποκλεισμού. Με γνώμονα αυτές τις αξίες, οι Αγώνες Ακεραιότητας της Ευρωζώνης επιδιώκουν να δημιουργήσουν εργαλεία για το ευρωπαϊκό κοινό να διερευνήσει το ευαίσθητο, περίπλοκο και ζωτικής σημασίας ζήτημα της Ακεραιότητας.

Εξερευνήθηκαν ζητήματα

Τι είναι η διαφθορά ?

Γιατί συχνά τα προγράμματα κατά της διαφθοράς αποτυγχάνουν ? 

Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι ενεργοί πολίτες για την καταπολέμηση της διαφθοράς ?

Πού και γιατί συμβαίνει η διαφθορά ?

Τι κάνει τη διαφθορά διακρατικό και πολιτιστικό ?